ATENCIÓ: El termini d'inscripció a les ofertes de treball ha finalitzat.

Operari/a residuos (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Integra CEE Valencia

Inscripcions tancades

Integra CEE és un Centre Especial de Treball que promou la inclusió sociolaboral de professionals amb diversitat funcional mitjançant la prestació de serveis de qualitat en entitats públiques i privades.

Integra CEE és una empresa compromesa a garantir la igualtat d'oportunitats, promovent la presència equilibrada entre dones i homes i fomentant la inclusió laboral de col·lectius vulnerables, sent especialment benvingudes les candidatures per ocupar llocs en activitats amb infrarepresentació femenina.

Funcions

- Recollida de residus.

- Buidatge de Papereres.

- Trasllat dels mateixos al punt net del centre de treball.

- Maneig de carro de neteja.

S'ofereix

- Com a Centre Especial de treball prioritzem la contractació de persones en possessió del certificat de discapacitat igual o superior al 33% i/o resolució d'Incapacitat Permanent, (IPT).

- Estar inscrit/a com a demandant d'ocupació.

- Persona responsable, autònoma, dinàmica i capacitat de treball en equip.

Requisits

- Com a Centre Especial de treball prioritzem la contractació de persones en possessió del certificat de discapacitat igual o superior al 33% i/o resolució d'Incapacitat Permanent, (IPT).

- Estar inscrit/a com a demandant d'ocupació.

- Persona responsable, autònoma, dinàmica i capacitat de treball en equip.