ATENCIÓ: El termini d'inscripció a les ofertes de treball ha finalitzat.

Cristaler/a (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Integra CEE Valencia

Inscripcions tancades

Integra CEE és un Centre Especial de Treball que promou la inclusió sociolaboral de professionals amb diversitat funcional mitjançant la prestació de serveis de qualitat en entitats públiques i privades.

Integra CEE és una empresa compromesa a garantir la igualtat d'oportunitats, promovent la presència equilibrada entre dones i homes i fomentant la inclusió laboral de col·lectius vulnerables, sent especialment benvingudes les candidatures per ocupar llocs en activitats amb infrarepresentació femenina.

Funcions

- Realitzar la neteja de vidres en edificis i locals.

- Ocupació de productes i maquinària específics.

S'ofereix

- Jornada laboral en Torn de matí, tarda o nit.

- Tipus de contracte: Temporal amb possibilitat a indefinit.

- Salari: Segons Conveni.

- Data d' incorporació: Immediata.

- Zona Geogràfica: València, Castelló. 

Requisits

- Com a Centre Especial de treball prioritzem la contractació de persones en possessió del certificat de discapacitat igual o superior al 33% i/o resolució d'Incapacitat Permanent, (IPT).

- Estar inscrit/a com a demandant d'ocupació.

- Persona proactiva, responsable, dinamisme i amb capacitat de treball en equip i resolutiva.

- Imprescindible carnet de conduir.

- Es valorarà experiència en el sector.