Secretari/a - comptable

GD Esport Torrent

Inscripcions tancades

GD INSTAL·LACIONS I ESDEVENIMENTS G-ESPORT S.L és una empresa avalada per la dilatada experiència en el sector de serveis, tant per a entitats Públiques com Privades, l'objectiu de les quals és participar en tot allò relacionat amb les activitats lúdic-esportives, la gestió d'instal·lacions i esdeveniments.

Pretenem proporcionar serveis tant a nivell individual com col·lectiu, buscant la integració i el desenvolupament esportiu, social i cultural en la societat. Amb models de gestió basada en processos i anàlisis de competències els quals ens permet desenvolupar serveis els resultats socio educatius dels quals podem garantir.


Requisits

Saber utilitzar Excel i tenir coneixements de comptabilitat.