Monitor/a d'activitats dirigides

GD Esport Torrent

Inscripcions tancades

GD INSTAL·LACIONS I ESDEVENIMENTS G-ESPORT S.L és una empresa avalada per la dilatada experiència en el sector de serveis, tant per a entitats Públiques com Privades, l'objectiu de les quals és participar en tot allò relacionat amb les activitats lúdic-esportives, la gestió d'instal·lacions i esdeveniments.

Pretenem proporcionar serveis tant a nivell individual com col·lectiu, buscant la integració i el desenvolupament esportiu, social i cultural en la societat. Amb models de gestió basada en processos i anàlisis de competències els quals ens permet desenvolupar serveis els resultats socio educatius dels quals podem garantir.


Requisits

Estar en possessió de la titulació de l' activitat dirigida, ser Llicenciat en Ciències de l' Activitat Física i Esport o estar en possessió del títol de TAFAD.