Grupo Ineprodes

El gener de 1.999 naixia Ineprodes. La seva finalitat principal en aquells moments era la promoció de la formació, i més concretament, la formació en l' àmbit dels Serveis Socials i el Benestar Social.

El 2003, amplia el seu àmbit d' actuació com a empresa, cap al camp de la consultoria social, desenvolupant projectes per a diferents Administració Públiques i entitats sense ànim de lucre.

Finalment a principis de 2008, després d' analitzar les perspectives que s' obrien amb l' aprovació de la Llei de Promoció de l' Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, es decideix fer un pas més en l' evolució de l' activitat de l' empresa, procedint-se a ampliar l' objecte a la prestació de Serveis Socials i d' atenció a la dependència. La nostra companyia ha experimentat un creixement sòlid i continuat en totes les parcel·les de l'organització, prestació de serveis, qualitat, processos interns i rendibilitat, amb una clara vocació d'innovació i diversificació de les seves activitats en un escenari cada vegada més competitiu, dinàmic i exigent.

Busquem persones interessades a desenvolupar-se professionalment en el nostre sector, amb caràcter proactiu, capacitat d' aprenentatge i treball en equip i amb un alt grau de compromís i responsabilitat.